Nestekaasualan edunvalvonta

Kohderyhmät: Nestekaasun markkinayhtiöt ja nestekaasun markkinoille saattajat sekä nestekaasun täyttölaitokset.

Toimintaa ohjaa asiakkaista muodostettu yhteistyöryhmä, jossa alaa koskevat päätökset tehdään. Toteutetaan toistaiseksi voimassa olevilla palvelusopimuksilla.

Edunvalvonta kattaa ensisijaisesti vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain sekä sitä sivuavien painelaite-, kaasulaite-, sähköturvallisuus-, vaarallisten aineiden kuljettaminen, pelastus- sekä työturvallisuuslakien muodostaman kokonaisuuden.

Viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluissa sekä muissa edunvalvontaan kuuluvissa työryhmissä palveluntuottajana TINA SAMMI Oy edustaa alan yhdessä muodostettua näkemystä.

Edunvalvonnan ja yhteistyöryhmän tavoitteet:

  • Toimintaa ohjaavan normiston edellyttämän teknisen toteutustavan on oltava taloudellisesti kannattava turvallisuutta vaarantamatta.
  • Lainsäädäntö, viranomaisohjeisto ja standardit eivät saa olla uusien innovaatioiden este.
  • Viranomaisten tulkintojen on oltava yhteneviä.
  • Pilottihankkeiden toteuttamista tulee kannustaa.
  • Uusien innovaatioiden turvallista käyttöönottoa tulee edesauttaa.

Yhteistyöryhmä: