Tina Sammi Oy Nestekaasun edunvalvonta, konsultointi ja koulutus

Nestekaasukoulutukset, konsultointi ja edunvalvonta

Vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä tai jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille kohdistuu lainsäädännöstä useita velvoitteita.

  • asiantuntijapalveluita;
  • konsultointipalveluita toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välisiin neuvotteluihin sekä
  • käytönvalvojille suunnattua kumppanuussopimusta.

Nestekaasualan tekninen edunvalvonta koordinoidaan TINA SAMMI Oy:n kautta, jolloin palveluntuottaja edustaa alan yhdessä muodostettua näkemystä viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluissa sekä muissa edunvalvontaan kuuluvissa työryhmissä.