Tina Sammi Oy Nestekaasun edunvalvonta, konsultointi ja koulutus

Nestekaasukoulutukset, konsultointi ja edunvalvonta

Vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä tai jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille kohdistuu lainsäädännöstä useita velvoitteita.

TINA SAMMI Oy tarjoaa näiden velvoitteiden täyttämiseen:

  • asiantuntijapalveluita;
  • konsultointipalveluita toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välisiin neuvotteluihin sekä
  • käytönvalvojille suunnattua kumppanuussopimusta.

Nestekaasualan tekninen edunvalvonta koordinoidaan TINA SAMMI Oy:n kautta, jolloin palveluntuottaja edustaa alan yhdessä muodostettua näkemystä viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluissa sekä muissa edunvalvontaan kuuluvissa työryhmissä.