Konsultointi

Voinko olla avuksi?

Milloin nämä on teillä viimeksi päivitetty, onko muutosten jälkeen tarkastettu:

  • käytönvalvojien sopimukset

  • sisäiset vastuut ja velvoitteet

  • määräaikaistarkastuksiin valmistautuminen

  • henkilökunnan koulutussuunnitelma

  • menetelmä- ja työohjeet

  • huolto- ja kunnossapito-ohjelma

  • vaara-arvioinnit

  • räjähdyssuojausasiakirja (RSA)

  • sisäinen pelastussuunnitelma

  • johtamis- ja laatujärjestelmät

Tarvitsetteko tukea viranomaisten kanssa käytäviin neuvotteluihin?

Yhdistä perehdytys ja sisäinen auditointi.

Toteutuuko tänäänkin:

Johtamis- ja laatujärjestelmät = Yrityksessä on kuvattuna riittävällä tarkkuudella toiminnat, joiden toteuttamisella halutaan parantaa tuottavuutta sekä saavuttaa kustannus- ja resurssisäästöä niin, että ne voidaan tekijästä riippumatta toistaa turvallisesti, luotettavasti ja laadukkaasti.

Pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus.

Ota yhteyttä ja katsotaan miten voin auttaa: