Konsultointi

Voinko olla avuksi?

Milloin nämä on teillä viimeksi päivitetty, onko muutosten jälkeen tarkastettu:

  • käytönvalvojien sopimukset
  • sisäiset vastuut ja velvoitteet
  • määräaikaistarkastuksiin valmistautuminen
  • henkilökunnan koulutussuunnitelma
  • menetelmä- ja työohjeet
  • huolto- ja kunnossapito-ohjelma
  • vaara-arvioinnit
  • räjähdyssuojausasiakirja
  • johtamis- ja laatujärjestelmät

Tarvitsetteko tukea viranomaisten kanssa käytäviin neuvotteluihin?

Yhdistä perehdytys ja sisäinen auditointi.

Toteutuuko tänäänkin:

Johtamis- ja laatujärjestelmät = Yrityksessä on kuvattuna riittävällä tarkkuudella toiminnat, joiden toteuttamisella halutaan parantaa tuottavuutta sekä saavuttaa kustannus- ja resurssisäästöä niin, että ne voidaan tekijästä riippumatta toistaa turvallisesti, luotettavasti ja laadukkaasti.

Pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus.

Ota yhteyttä ja katsotaan miten voin auttaa: