Nestekaasukurssi

Nestekaasukurssi on rakennettu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen kuva alasta sekä aukaisemaan siihen lainsäädännöstä kohdistuvia velvoitteita. Seuraava Nestekaasukurssi järjestetään 22.-24.9.2020 Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella.

Ilmoittaudu mukaan syksyn kurssille →

Lataa kurssiesite ja ohjelma tästä →

SFS myöntää kurssille osallistuville pätevyystenttivaatimuksiin listatuista standardeista 15 % alennuksen. 

Kohderyhmät:

  • Uudet alalle tulevat
  • Käytönvalvojapätevyyttä hakevat
  • Nestekaasua käyttävät toimijat
  • Asennuspätevyyttä hakevat*
  • Suunnittelijat
  • Nestekaasua markkinoivat toimijat
  • Viranomaiset

*Kurssilla pääpaino on nestekaasua koskevissa asennuksissa, maakaasua sivutaan tarvittavin osin ja ohjataan tarvittaessa oikeisiin dokumentteihin.

Nestekaasun, kuten muidenkin vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille on säädetty useammista laeista velvoitteita.

Varastoitavasta määrästä riippumatta toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toiminnan aiheuttamista vaaroista ja järjestää tarpeelliset toimet henkilö-, ympäristö- ja omaisuusonnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niiden seurausten rajoittamiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen myös toimintaansa kohdistuvista vaateista.

Kun nestekaasun varastointimäärä on 5 tonnia (10 m3), on toiminnanharjoittajan nimettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämän pätevyystentin hyväksyttävästi suorittanut käytönvalvoja, jonka vastuulla on turvallisen toiminnan varmistaminen.

Kurssilla käsitellään käytännön tasolla alaa ohjaavista lainsäädännöstä, standardeista, ohjeista ja oppaista tulevia vaatimuksia. Kurssilla käsitellään teknisten ratkaisujen reunaehtoja, aine- ja vaaraominaisuuksia sekä huollon, kunnossapidon ja ennakoinnin merkitystä turvallisuuden varmistamiseksi

Osallistujille lähetetään ennakkotehtäviä ja -kysymyksiä, joita käsitellään asianomaisten luentojen yhteydessä.

Kurssin ohjelmaa kehitetään yhteistyössä nestekaasualan yhteistyöryhmän kanssa, kts. Nestekaasun tekninen edunvalvonta.

Nestekaasukurssi järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Tutustu Tukesin käytönvalvojavaatimuksiin →

Tutustu Lämmitysenergiayhdistyksen vastuuhenkilön kaasuasennustenttivaatimuksiin (Koe- ja kurssitiedote PDF) →

Ilmoittaudu mukaan syksyn kurssille →