Nestekaasukurssi

Nestekaasukurssi on rakennettu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen kuva alasta sekä aukaisemaan siihen lainsäädännöstä kohdistuvia velvoitteita. Seuraava Nestekaasukurssi järjestetään 5.-7.9.2023 Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella.

Ilmoittaudu syksyn 2023 kurssille

Alustava ohjelma

SFS myöntää kurssille osallistuville pätevyystenttivaatimuksiin listatuista standardeista 15 % alennuksen. 

Kohderyhmät:

  • Uudet alalle tulevat
  • Käytönvalvojapätevyyttä hakevat
  • Nestekaasua käyttävät toimijat
  • Asennuspätevyyttä hakevat*
  • Suunnittelijat
  • Nestekaasua markkinoivat toimijat
  • Viranomaiset

*Kurssilla pääpaino on nestekaasua koskevissa asennuksissa, maakaasua sivutaan tarvittavin osin ja ohjataan tarvittaessa oikeisiin dokumentteihin.

Nestekaasun, kuten muidenkin vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille on säädetty useammista laeista velvoitteita.

Varastoitavasta määrästä riippumatta toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toiminnan aiheuttamista vaaroista ja järjestää tarpeelliset toimet henkilö-, ympäristö- ja omaisuusonnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niiden seurausten rajoittamiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen myös toimintaansa kohdistuvista vaateista.

Kun nestekaasun varastointimäärä on 5 tonnia (10 m3), on toiminnanharjoittajan nimettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämän pätevyystentin hyväksyttävästi suorittanut käytönvalvoja, jonka vastuulla on turvallisen toiminnan varmistaminen.

Kurssilla käsitellään käytännön tasolla alaa ohjaavista lainsäädännöstä, standardeista, ohjeista ja oppaista tulevia vaatimuksia. Kurssilla käsitellään teknisten ratkaisujen reunaehtoja, aine- ja vaaraominaisuuksia sekä huollon, kunnossapidon ja ennakoinnin merkitystä turvallisuuden varmistamiseksi

Osallistujille lähetetään ennakkotehtäviä ja -kysymyksiä, joita käsitellään asianomaisten luentojen yhteydessä.

Kurssin ohjelmaa kehitetään yhteistyössä nestekaasualan yhteistyöryhmän kanssa, kts. Nestekaasun tekninen edunvalvonta

Nestekaasukurssi järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Tutustu Tukesin käytönvalvojavaatimuksiin →

Tutustu Lämmitysenergiayhdistyksen vastuuhenkilön kaasuasennustenttivaatimuksiin (Koe- ja kurssitiedote PDF) →

Kaksipäiväiselle vai kolmipäiväiselle kurssille?

Käytönvalvojatenttiin vaadittavat asiat käsitellään kahden ensimmäisen päivän aikana.

Kolmantena päivänä käsitellään aamupäivällä enemmän kaasuasennukseen liittyviä aiheita. Iltapäivällä kerrataan esimerkeillä sekä lasku- ja teoriakysymyksillä, jotka koskevat niin käytönvalvojia kuin asennustenttiin menijöitä.

Kolmas päivä alkaa pienasennusosuudella eli asennuksilla, joita tehdään yksityishenkilöille. Tämä on pakollinen aihe kaasuasennukseen menijöille, mutta yleisesti ottaen kiinnostava ja hyödyllinen aihe kaikille. Nestekaasu ei ole enää pelkästään ns. grillikaasu, vaan kaasulaitteiden käyttö yleistyy ja monipuolistuu kokoajan varsinkin keittiöissä ja terasseilla kesämökkejä unohtamatta.

Suositus on, että kolmeen päivään osallistuisivat varsinkin tenttiin menijät, suunnittelijat, kaasua markkinoivat ja viranomaiset. Aivan uudet alalle tulevat, jotka eivät aio tenttiä, sekä ne käytönvalvojina toimivat, jotka tulevat kertaamaan ja päivittämään tietoja, voisivat harkita kahta päivää.5