Nestekaasun käyttölaitospäivät

Tule verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa!

Seuraavat Nestekaasun käyttölaitospäivät järjestetään 2.-3.11.2022 Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella

Vuosittain järjestettävässä käytönvalvojaseminaarissa käsitellään päivän polttavia aiheita, esitetään ja etsitään ratkaisuja käytönvalvojien arjen haasteisiin sekä kerrotaan alalle tulevista muutoksista. Seminaariin sisältyy ensimmäisenä päivänä järjestettävä illallinen. Seminaarin hinta on yrityksille 850 euroa ja viranomaisille 600 euroa.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä →

Käyttölaitospäivien ohjelma

Nestekaasualaa koskevia ohjeita ja standardeja päivitetään parhaillaan

Tule kuulemaan mitä muutoksia on tulossa. Osa ohjeista ja standardeista saattavat olla juuri uunituoreita tai ovat julkaistavana. Seuraavat nestekaasua koskevat standardit tai ohjeet ovat työryhmissä käsittelyssä:

  • SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus (standardin päivitys lausunnolla, päättyy 15.5.2022)

  • SFS 7507 Kaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus (uusi laadittu standardi lausunnolla, päättyy 15.5.2022 )

  • SFS käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut (käsikirjan päivitys lausunnolla, päättyy 8.5.2022)

  • Nestekaasulaitosten suojaetäisyys työryhmä (alan edustus, Tukes, pelastuslaitos)
    • Tukes opas Tuotantolaitosten sijoittaminen nestekaasun osalta
    • Alan ohje: Nestekaasun käyttölaitokset – Suojaetäisyys- ja turvallisuusohjeet

  • Alan ajamana: Nestekaasuasetuksen muuttaminen

Muita aiheita:

 • Security asiat tulossa kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin
 • Poltinjärjestelmien optimointi
 • Kaasun toimitus asiakkaalle – Mitä pitää huomioida
 • Nestekaasun käytössä poikkeamatilanteita
 • Käytönvalvojan sopimus

Kohderyhmät:

 • Käytönvalvojat
 • Nestekaasua käyttävät toimijat
 • Nestekaasua markkinoivat toimijat
 • Suunnittelu-, insinööri- ja konsulttiyritykset
 • Huolto- ja kunnossapitoliikkeet
 • Laite-, laitteisto- ja järjestelmätoimittajat
 • Viranomaiset
 • Uudet alalle tulevat
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •