Nestekaasun käyttölaitospäivät

Tule verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa!

Seuraavat Nestekaasun käyttölaitospäivät järjestetään 1.-2.11.2023 Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella

Vuosittain järjestettävässä käytönvalvojaseminaarissa käsitellään päivän polttavia aiheita, esitetään ja etsitään ratkaisuja käytönvalvojien arjen haasteisiin sekä kerrotaan alalle tulevista muutoksista. Seminaariin sisältyy ensimmäisenä päivänä järjestettävä illallinen. Seminaarin hinta on yrityksille 950 euroa (+ alv 24 %) ja viranomaisille 670 euroa (+ alv 24 %).

Nestekaasualaa koskevia ohjeita ja standardeja on päivitetty

Seuraavat nestekaasua koskevat standardit ja ohjeet julkaistiin marras-joulukuussa 2022. Tule kuulemaan mitä muutoksia on tullut, miten muutokset ovat vaikuttaneet sekä kokemuksista niiden soveltamisesta.

 • SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus
 • SFS 7507 Kaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus 
 • SFS käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut 
 • Nestekaasulaitosten suojaetäisyys työryhmä (alan edustus, Tukes, pelastuslaitos)
   • Tukes opas Tuotantolaitosten sijoittaminen nestekaasun osalta 
   • Alan ohje: Nestekaasun käyttölaitokset – Suojaetäisyys- ja turvallisuusohjeet (uusi laadittu ohje)
 •  

Muita aiheita:

 • Käytönvalvojan sopimus sekä kokemuksia laatimisesta
 • Poltinjärjestelmät: Huomioita käytössä, huollossa ja kunnossapidossa
 • Nestekaasujärjestelmien huolto- ja kunnossapito
 • Kaasun toimitus asiakkaalle – Mitä pitää huomioida
 • Nestekaasun käytössä poikkeamatilanteita
 • Security asiat tulossa kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin

Kohderyhmät:

 • Käytönvalvojat
 • Nestekaasua käyttävät toimijat
 • Nestekaasua markkinoivat toimijat
 • Suunnittelu-, insinööri- ja konsulttiyritykset
 • Huolto- ja kunnossapitoliikkeet
 • Laite-, laitteisto- ja järjestelmätoimittajat
 • Viranomaiset
 • Uudet alalle tulevat
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •