Nestekaasun käyttölaitospäivät

Tule verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa!

Seuraavat Nestekaasun käyttölaitospäivät järjestetään 24.-25.4.2024 Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella

Vuosittain järjestettävässä käytönvalvojaseminaarissa käsitellään päivän polttavia aiheita, esitetään ja etsitään ratkaisuja käytönvalvojien arjen haasteisiin sekä kerrotaan alalle tulevista muutoksista. Seminaariin sisältyy ensimmäisenä päivänä järjestettävä illallinen. Seminaarin hinta on yrityksille 950 euroa (+ alv 24 %) ja viranomaisille 670 euroa (+ alv 24 %).

Muutokset ja peruutukset: Osanottajan vaihtaminen on mahdollista kuluitta. Alle 7 vrk ennen kurssia tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % ja peruuttamatta jääneiltä veloitetaan täysi osallistumismaksu, muuten maksuton peruutus. 

Nestekaasua koskevia ohjeita päivitetään parhaillaan ja alaa koskevista standardeista on julkaistu uudet versiot

Alan ohjetta ja viranomaisten opasta koskeva työ on parhaillaan meneillään.

Valmisteilla olevat alan ohje ja viranomaisten opas:

 • Nestekaasun käyttölaitokset – Suojaetäisyys- ja turvallisuusohjeet, alan ohje, jota on laadittu Nestekaasualan edunvalvonnan yhteistyöryhmässä  
 • Tukes opas – Tuotantolaitosten sijoittaminen 

Alan ohjetta on laadittu yhteistyössä Tukesin kanssa yhdessä Tukes oppaan – Tuotantolaitoksen sijoittamisessa olevien nestekaasua koskevien vaatimusten kanssa. Alan ohje on ollut myös sidoksissa alaa koskevien marraskuussa 2022 julkaistuihin standardeihin:

 • SFS 5987:2022 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus
 • SFS 7507:2022 Nestekaasukeskukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus 
 • Käsikirja SFS 59:2022 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut 

Edellä mainittuihin standardeihin on sisällytetty alan ohjeen laadinnassa saatujen tulosten perusteella osin myös voimassa olevan lainsäädännön kanssa ristiriitaisia käytäntöjä. Ongelmana on liian yksityiskohtainen lainsäädäntö, joka osittain estää parhaimpien käyttökelpoisten teknisten ratkaisujen käyttöönoton. Tämän ratkaisemisesta toivomme voivamme kertoa käyttölaitospäivillä.

Alan ohje ja Tukesin opas tulevat olemaan netistä ilmaiseksi ladattavissa. Standardit ja käsikirja ovat Suomen standardisoimisliiton SFS ry:n myyntituotteita. Käyttölaitospäivien kuten myös nestekaasukurssien osallistujille olemme saaneet SFS:ltä alennuksen (15 %) heidän tietyille myyntituotteillensa, kuten edellä mainituille standardeille ja käsikirjalle.

Nestekaasun käyttölaitospäivien kohderyhmät:

 • Käytönvalvojat
 • Nestekaasua käyttävät toimijat
 • Nestekaasua markkinoivat toimijat
 • Suunnittelu-, insinööri- ja konsulttiyritykset
 • Huolto- ja kunnossapitoliikkeet
 • Laite-, laitteisto- ja järjestelmätoimittajat
 • Viranomaiset
 • Uudet alalle tulevat