Nestekaasukoulutus

Pidä henkilökuntasi tietotaito ajan tasalla alan tapahtumilla: Nestekaasukursseilla ja Nestekaasun käyttölaitospäivillä.

Nestekaasukurssi on rakennettu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen kuva alasta ja siihen lainsäädännöstä kohdistuvista velvoitteista.

Käyttölaitospäivillä keskitytään päivän polttaviin aiheisiin sekä etsitään ratkaisuja käyttäjien arjen haasteisiin.

Nestekaasukurssien sekä nestekaasun käyttölaitospäivien taustalla on nestekaasualan yhteistyöryhmä (eli Nestekaasun tekninen edunvalvonta). Tämä kokonaisuus tuo tapahtumiin kokonaisvaltaisen näkemyksen ja viime käden tiedot.

Tapahtumien järjestäjällä on nestekaasun käytönvalvojapätevyys ja vastuuhenkilön A/C-kaasuasennustentti suoritettuna.