Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n tarjoukset TINA SAMMI Oy:n Nestekaasukurssille

SFS myöntää seuraavista standardeista 15 % alennuksen Nestekaasukurssin osallistujille. Tenttiaineistoon kuuluvasta kumotusta SFS-EN 1949 +A1 (suomi/eng.) -50 %

Standardit ilmoitettu listahintoina (alv. 0%):

SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallistentilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut
5. painos, 2012. 123 sivua (suomi), myös pdf:nä, hinta 137 euroa

SFS 5992 Nestekaasuasennus. Pienkäyttö
1. painos, 2013. 25 sivua (suomi), hinta 63,50 euroa

SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus
1. painos, 2016. 72 sivua (suomi), hinta 100,40 euroa SFS 5987:2016/Korjaus:2021,hinta 0,00 euroa

SFS-EN 1949 + A1 Nestekaasulaitteistojen asentaminen matkailuajoneuvoihin ja muihin asumistarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin. 1. painos, 2013. 62 sivua (suomi/englanti), hinta 100,40 euroa -50%

SFS-EN 1949:2021 Huom. Tästä ei tule kysymyksiä tenttiin. Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles, 2 021. 47 sivua (englanti), hinta 83,30 euroa

SFS-EN ISO 10239 Veneet. Nestekaasujärjestelmät
3. painos, 2017. 47 sivua (suomi/englanti), hinta 83,30 euroa

SFS-EN 1775 Kaasuputkistot rakennuksiin. Maksimi käyttöpaine enintään 5 bar. Toiminnalliset suositukset. 2. painos, 2008. 80 sivua (suomi/englanti), hinta 100,40 euroa
Huom: Sisältyy SFS-käsikirjaan 58-5.

SFS-EN 15001-1 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkistuksille ja testaukselle.
1. painos, 2010. 215 sivua (suomi/englanti), hinta 143,50 euroa
Huom: Sisältyy SFS-käsikirjaan 58-5.

SFS EN 15001-2 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 2: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset käyttöönotolle, käytölle ja kunnossapidolle. 1. painos, 2009. 36 sivua (suomi/englanti), hinta 75,10 euroa
Huom: Sisältyy SFS-käsikirjaan 58-5.

SFS-käsikirja 58-5 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. osa 5: Standardit. Käyttöputkisto.
1. painos, 2018. 474 sivua (suomi/englanti), hinta 195 euroa

Hintoihin lisätään arvonlisävero ja toimituskulut.

Tilaa tarjoustuotteet SFS:n asiakaspalvelun kautta sähköpostitse sales@sfs.fi tai puhelimitse 09 1499 3353. Alennusta ei myönnetä verkkokaupassa. Alennuksen saa yhteen kappaleeseen per standardi. SFS:n tarjouksen voi hyödyntää aikaisintaan 2 viikkoa ennen Nestekaasukurssia, ja viimeistään 1 viikko kurssin jälkeen.

Tilausta tehdessä ilmoita ilmoittautumisvahvistuksen henkilökohtainen koodi saadaksesi alennuksen.