Kumppanuus

Toiminnanharjoittajille, jotka oman ydinliiketoiminnan toteuttamisessa varastoivat tai käyttävät energiaa.

Vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja jakelua harjoittaville toiminnanharjoittajille kohdistuu lainsäädännön perusteella useita velvoitteita ja vaatimuksia. Kumppanuussopimus on rakennettu helpottamaan  käytönvalvojien arkea viranomaisvaatimusten täyttämisessä.

Kumppanuusryhmät:

  1. Nestekaasu
  2. Ehdota uutta ryhmää!

Miksi kumppaniksi?

  1. Neuvonnalla nopeasti oikeaan suuntaan
  2. Tiedotusta alaa koskevista asioista sekä tulevista muutoksista
  3. Koostettua aineistoa alan toimintaedellytyksien ja turvallisuuden edistämiseksi

Pienennä kustannuksia ja edistä turvallisuutta:

→ Osoitus johdon turvallisuussitoutumisesta
→ Säästää käytönvalvojien resursseja
→ Tietämys kasvaa
→ Ennakoitavuus ja muutosten hallinta paranee
→ Pienentää onnettomuusriskiä
→ Parantaa toimintavarmuutta

Nestekaasukumppanuus: 500 € / kalenterivuosi (+ alv 24 %)
Kumppanina saat myös 10 % alennuksen tapahtumamaksuista!